ARENOS TAISYKLĖS

LANKYTOJAI TURI TEISĘ
 • Patekti į Areną tik administracijai leidus, o į mokamus renginius – pateikus bilietus arba kitus dokumentus, suteikiančius teisę įeiti į Areną.  Lankytojas patekdamas į arena turi žinoti, kad bus patikrintas apsaugos darbuotojo.
 • Arenoje užimti sėdimą vietą (jeigu bilietas nėra stovimas), kuri nurodyta bilieto ar kito atitikmens, suteikiančio teisę patekti į Areną, informacijoje.
 • Nustatyta tvarka naudotis arenoje esančiomis rūbinėmis, maitinimo taškais, tualeto kambariais ir kitomis arenos viešo naudojimo patalpomis.
 • Rūkyti elektronines cigaretes ar kitus tabako gaminius tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose Arenos vietose (lauke ir viduje). Už rūkymą tam neskirtose erdvėse (nepažymėtose specialiais ženklais) skiriama 100 eur bauda.
LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA
 • Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų bilieto atitikmenų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka.
 • Įsinešti į Areną:

– įvairius skysčius, alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, maisto produktus;

– nuodingas ir psichotropines medžiagas;

– ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas, dujų balionėlius ir purškalus, dažiklius, kitokius ginklus, savigynos priemones, pirotechniką ir sprogstamąsias ar degias medžiagas;

– fotoaparatus, filmavimo kameras, dronus, kompiuteris bei kitas priemones, kuriomis informacija būtų platinama internete ir/ar  visuomenės informavimo priemonėse;

– didelių gabaritų vėliavas, plakatus ar kitus daiktus (dviračiai, motoroleriai, paspirtukai, lagaminai, rankinės ir etc.)  

– gyvūnus (išskyrus, kai renginio pobūdis tai leidžia);

– kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba administracija bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams.

 • Pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems Arenos lankytojams.
 • Deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas, kitokią pirotechniką, naudoti degias ar sprogstamąsias medžiagas;
 • Propaguoti, skleisti ar platinti komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio medžiagą ir informaciją, įskaitant aprangą.
 • Patekti į Areną apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų.
 • Sporto renginių metu salėje vartoti alkoholinius gėrimus.
 • Mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, krepšinio aikštelę bei kitokiais būdais trikdyti tvarkingą renginių eigą.
 • Be administracijos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų, sportininkų persirengimo kambariuose, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose.
 • Necenzūriniais šūkiais ar kitokiais veiksmais žeminti renginių dalyvių, žiūrovų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas.
 • Be administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į Arenos tarnybinę stovėjimo aikštelę.
 • Gadinti ir laužyti Arenos įrangą, apipavidalinimo elementus, inventorių, želdinius.

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, šalinami iš Arenos apsaugos darbuotojo arba Policijos pareigūno. Už viešosios tvarkos ir Arenos taisyklių pažeidimus baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.

Arena pasilieka teisę neįleisti į areną asmenų padariusių žalą Arenai ir jos svečiams.

LANKYTOJAI PRIVALO ŽINOTI, KAD
 • Patekdamas į areną  bus patikrintas apsaugos darbuotojo.
 • Saugumo sumetimais Arenoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus.
 • Įtariamo nusikaltimo atvejais aplinkybėms išsiaiškinti yra kviečiama Policija.
 • Arenoje renginio lankytojai ir kiti asmenys privalo vykdyti renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, policijos pareigūnų, ir/ar kitų saugumą ir tvarką užtikrinančių asmenų nurodymus.
 • Renginiai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Bilietą įsigijęs asmuo supranta, jog jo atvaizdas gali būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose ir sutinka, kad šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
 • Bilietą ar kitą atitikmenį, suteikiantį teisę patekti į Areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.
 • Arenos administracija turi teisę panaikinti leidimus ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Areną, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai įleidžiami tik su tėvais arba lydinčiais saugusiais asmenimis, jei to nedraudžia renginio organizatorius.
 • Atiduodami drabužius į rūbines, lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį.
 • Rankinės, kepurės, skrybėlės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai į rūbines saugoti nepriimami.
 • Daiktus galima palikti saugojimo spintelėse.
 • Pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai nedelsdamas informuoja rūbinės personalą. Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, atiduoti į rūbinę drabužiai grąžinami visiems lankytojams išėjus iš arenos. Už pamestą numerėlį lankytojas įsipareigoja sumokėti 15 eur.
 • Saugumo sumetimais, arenos baruose parduodami gėrimai užsukamuose plastikiniuose buteliuose pateikiami be kamštelių, o metalinėse skardinėse ir stikliniuose induose esantys gėrimai perpilami į vienkartinę tarą. 
 • Lankytojams nesilaikant šių taisyklių, arenos administracija pasilieka teisę pašalinti lankytojus iš Arenos. Iš Arenos pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, jei renginys yra mokamas, negrąžinami.

Kiekvienas lankytojas, patekęs į Areną, šiuo savo veiksmu patvirtina, kad yra susipažinęs su Arenos elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.