Galutinė ir neskundžiama nutartis: žala Šiaulių miesto savivaldybei – nepadaryta

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. birželio 10 d. nutartimi paliko galioti žemesniųjų instancijų teismų sprendimus, kuriais buvo atmestas prokuratūros ieškinys Viešajai įstaigai „Pramogų sala“ ir jos vadovui Gintarui Radavičiui. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Prokuratūra, gindama viešąjį interesą, dar 2013 m. gruodžio 6 d. teismui pateikė civilinį ieškinį dėl galimai padarytos žalos Šiaulių miesto savivaldybei atlyginimo.

Prokuratūra žalos atlyginimui reikalavo 63 703,70 eurų, atsakovais palikdama Viešąją įstaigą „Pramogų sala“ bei jos vadovą Gintarą Radavičių.

Šiaulių apygardos teismas 2020 m. birželio 25 d. sprendimu atmetė prokuratūros ieškinį, konstatuodamas, jog VšĮ „Pramogų sala“, vykdydama Šiaulių multifunkcinio pastato valdymo (koncesijos) sutartį, jokios žalos Šiaulių miesto savivaldybei nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs prokuroro skundą, paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Prokuratūra, nesutikdama su abiejų žemesniųjų instancijų teismų sprendimais, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė kasacinį skundą, kurį nagrinėjo išplėstinė septynių teisėjų kolegija. Ši kolegija, atmesdama prokuratūros kasacinį skundą, nutartyje pažymėjo, jog „įstaigos lėšų investavimas į vertybinius popierius žalos Šiaulių miesto savivaldybei nepadarė“. Be to, pabrėžė, jog „Bankrutavus AB bankui „Snoras“, žalą patyrė VšĮ „Pramogų sala“, nes būtent ji buvo AB banko „Snoras“ obligacijų pasirašymo ir indėlio sertifikatų įsigijimo sutarčių šalimi. Šios sutartys buvo sudarytos su teisėtai Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiu banku, nepažeidžiant įstatymuose įtvirtintų reikalavimų“.

Remdamasi nurodytais argumentais, kolegija konstatavo, „kad teismų išvada, jog G. Radavičiaus veiksmais nebuvo padaryta žala savivaldybei, yra pagrįsta ir teismų sprendimas atmesti jam pareikštą civilinį ieškinį […], yra teisėtas“.

Teismų sprendimais atmetant civilinį ieškinį bei prokuratūros skundus, iš Generalinės prokuratūros lėšų buvo atlygintos išlaidos atsakovams, kurias jie patyrė apmokant advokatų teisines paslaugas.

VšĮ „Pramogų sala“ (Šiaulių arena)