Burbulas subliuško: savivaldybės ieškinys dėl koncesijos mokesčio grąžinimo – nepagrįstas

Savaitės pradžioje miesto savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje VšĮ „Pramogų sala“ steigėjas Gintaras Radavičius viešai siūlė: „Manau, buhalterinius ginčus tikrai galima išspręsti ir be teismų“. Šie žodžiai tapo pranašingi nepraėjus nei savaitei – teismas grąžino savivaldybės ieškinį ir pavedė šį klausimą spręsti derybų būdu.

2018 m. balandžio 6 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas, susipažinęs su VšĮ „Pramogų sala“ pateiktais argumentais, panaikino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymą VšĮ „Pramogų sala“ sąskaitoms ir turtui pritaikyti areštą.

Teismas taip pat nusprendė, kad savivaldybė neturėjo teisės kreiptis į teismą reikalaudama iš VšĮ „Pramogų sala“ priteisti 214 990,73 Eur nepagrįstai gautą koncesijos mokestį ir paliko ieškinį nenagrinėtu. Pažymėta, jog tarp Šiaulių miesto savivaldybės kilę ginčai visų pirma privalo būti sprendžiami derybų būdu, o po to – arbitraže.

Būtent tokį pasiūlymą iš „VšĮ Pramogų sala“ savininko G.Radavičiaus dar praėjusią savaitę vykusiame viešame posėdyje, kuriame buvo svarstomas tolimesnis koncesijos sutarties likimas, išgirdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.

Tiesa, kaip paaiškėjo vėliau ieškinys teismą jau buvo pasiekęs dar net neprasidėjus susirinkimui. Savivaldybės kreipimąsis ant teismo stalo atsirado 10 val. ryto, kai tuo tarpu dviejų pusių susitikimas siekiant aptarti kilusius nesusipratimus vyko tik gerokai po pietų – prasidėjo apie 15 val.

VšĮ „Pramogų sala“ teismui pateiktais paaiškinimais įrodė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškinio, kuriuo reiškiamas reikalavimas buvo grindžiamas savivaldybės abejonėmis dėl kvalifikuotų auditorių ir pačios savivaldybės atstovų patvirtintų finansinių ataskaitų teisingumo, nepagrįstumą.

Šis teismo sprendimas nenustebino, kadangi būtent tokia klausimo sprendimo eiga yra numatyta ir sutaryje.

„Esu įsitikinęs, kad tokie kraštutiniai sprendimo būdai, kuomet dėl ginčytinos situacijos iškart yra kreipiamasi į teismą kenkia tiek Šiaulių arenos, tiek ir apskritai pačio Šiaulių miesto reputacijai“, - sakė G.Radavičius.

Šiaulių miesto savivaldybė reikšdama nepagrįstu pripažintą reikalavimą dėl Šiaulių arenos tinkamam eksploatavimui naudojamų lėšų arešto, galimai veikė prieš savo ir viešąjį interesą, kadangi toks lėšų areštas būtų neabejotinai sutrikdęs tinkamą Šiaulių arenos eksploatavimą ir kokybišką laisvalaikio paslaugų Šiaulių miesto gyventojams ir svečiams teikimą.

R.Parafinavičiaus nuotr.